Informacje o katalogu


"Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych"

jest bazą danych o zasięgu ogólnokrajowym.

CKCZ obejmuje zasoby 53 bibliotek:

- uczelni medycznych,

- Głównej Biblioteki Lekarskiej i jej 15 oddziałów terenowych,

- instytutów resortu zdrowia,

- PAN

- i innych ośrodków posiadających w swoich zbiorach czasopisma biomedyczne.

Katalog zawiera informacje o 7.207 tyt. czasopism i 1.746 dodatkach

wprowadzonych za lata 1990-2020Niektóre biblioteki wprowadziły również dane za lata wcześniejsze lub całość

zbiorów.

Wyszukiwanie można prowadzić według:

- tytułu czasopisma (z pominięciem początkowego rodzajnika np. the, le, der),

- hasła przedmiotowego,

- słowa z tytułu,

- ISSN-u,

- skrótu tytułu,

- nazwy biblioteki.

W pisowni tytułu czasopisma nie są używane znaki diakrytyczne,

a w tytułach pisanych cyrylicą stosowana jest transliteracja.


Wszelkich informacji o bazie CKCZ, wyszukiwaniu i wprowadzaniu danych udziela

mgr Iwona Fryzowska-Chrobot

tel.: 0-22 849 78 51/53 w. 116

e-mail: i.chrobot@gbl.waw.pl


© 2009 Copyright MAX ELEKTRONIK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.