Jak zamawiać ?

Baza CKCZ umożliwia zamawianie kopii artykułów z czasopism.

Obecnie dokumenty wtórne udostępniane są zgodnie z obowiązującymi

w każdej z 53 bibliotek tworzących bazę CKCZ regulaminami

udostępniania dokumentów wtórnych.

Dla ułatwienia kontaktu z biblioteką posiadającą w swoich zbiorach

dane czasopismo oraz zamówienia kopii - przy każdym czasopiśmie zostały

zamieszczone dane teleadresowe, e-mail, strona www.

W celu zamówienia kopii prosimy przy wykorzystaniu podanych informacji

kontaktować się bezpośrednio z biblioteką, która posiada dany zasób.


© 2009 Copyright MAX ELEKTRONIK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.