Błąd WebSpeed z procesu messenger (6019)

Msngr: Niepowodzenie przyłączenia do określonego przez nazwę serwisu WebSpeed. Należy sprawdzić, czy serwis został wystartowany. Należy także sprawdzić poprawność konfiguracji serwisu. (5804): Error -66